top of page

Adorable

Adorable kommunicerar nästan uteslutande digitalt och önskade ett uppdaterat visuellt utseende med en ny logotyp. I beställningen önskades en ny logotyp som ska fungera väl i sociala kanaler, både som profilbild och i flöden - och som på sikt ska kunna animeras. 

bottom of page